Παράταση προθεσμίας επικαιροποίησης στοιχείων στο Μητρώο Εκπαιδευτών

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ένταξης και επικαιροποίησης στοιχείων στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.ΙΕΚ, παρατείνεται μέχρι την Κυριακή 25 Ιουλίου και ώρα 20:00.

Έναρξη αιτήσεων για το Παράλληλο Μηχανογραφικό

  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
    • οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2021
    • οι τελειόφοιτοι που απόκτησαν απολυτήριο Λυκείου το 2021 (ανεξάρτητα από το αν συμμετείχαν ή όχι στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του ίδιου έτους)
  • Οι υποψήφιοι μπορούν να κάνουν είσοδο με τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων και το συνθηματικό που όρισαν στο Λύκειό τους.
  • Η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021 και ώρα 23:59.
  • Οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων των ΑΕΙ, ΔΕΝ μπορούν να υποβάλουν παράλληλο μηχανογραφικό.
  • Εάν οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ δεν επιθυμούν εγγραφή απευθείας στο Γ’ εξάμηνο συναφούς ειδικότητας, συνεχίζουν τη διαδικασία συμπλήρωσης Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου για επιλογή σε Α’ εξάμηνο, σε οποιαδήποτε ειδικότητα επιθυμούν.
  • Οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ που θέλουν να συνεχίσουν σε ειδικότητα ίδιου τομέα για την οποία υπάρχει αντιστοίχιση και επιθυμούν να εγγραφούν στο Γ’ εξάμηνο, ΔΕΝ συμπληρώνουν παράλληλο μηχανογραφικό.


Όσοι, σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν έχουν το δικαίωμα για Παράλληλο Μηχανογραφικό, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή σε Δ.ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας με την καθιερωμένη διαδικασία που γίνεται κάθε Σεπτέμβριο. Για τις λεπτομέρειες αυτής της διαδικασίας θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

Ερωτήσεις & απαντήσεις για το Παράλληλο Μηχανογραφικό

1. Τι είναι το “Παράλληλο Μηχανογραφικό” για την εισαγωγή στα ΙΕΚ ;

Οι τελειόφοιτοι και οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του εκάστοτε σχολικού έτους, δύνανται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προς κάλυψη θέσης καταρτιζόμενου σε δημόσιο ΙΕΚ, με την υποβολή παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.

2. Πότε θα πρέπει οι υποψήφιοι να συμπληρώσουν το “Παράλληλο Μηχανογραφικό”;

Το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο υποβάλλεται κατά την ίδια περίοδο υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου πρώτης φάσης για την εισαγωγή στα ΑΕΙ. Οι τελειόφοιτοι και οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εκάστου σχολικού έτους, δύνανται να υποβάλουν τόσο το μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης, όσο και το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο.

3. Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση και των δύο Μηχανογραφικών;

Όχι, δεν είναι υποχρεωτικό. Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να συμπληρώσει και τα δύο, ή ένα από τα δύο.

4. Πόσες ειδικότητες μπορεί να συμπληρώσει ο κάθε υποψήφιος;

Κάθε υποψήφιος δεν έχει περιορισμό στο πλήθος επιλογών ΙΕΚ και ειδικοτήτων που δύναται να επιλέξει κατά τη συμπλήρωση του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.

5. Ποιο θα είναι το κριτήριο εισαγωγής στα ΙΕΚ;

Το κριτήριο εισαγωγής στα ΙΕΚ θα είναι ο βαθμός απολυτηρίου.

6. Μπορεί κάποιος που εισήχθη και σε Πανεπιστημιακή Σχολή και σε ΙΕΚ να εγγραφεί και στα δύο;

Εάν κάποιος υποψήφιος, όταν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα εισαχθεί και σε Πανεπιστήμιο αλλά και σε ΙΕΚ, τότε θα πρέπει να επιλέξει που θέλει να φοιτήσει.
Απαγορεύεται η εγγραφή του υποψηφίου ταυτόχρονα σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση ΑΕΙ και σε δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ).

7. Θα καταργηθεί η ισχύουσα διαδικασία εισαγωγής στα ΙΕΚ;

Όσον αφορά την ισχύουσα διαδικασία εισαγωγής στα ΙΕΚ αυτή θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται.
 
Μάλιστα οι τελειόφοιτοι και υποψήφιοι οι οποίοι δεν κατόρθωσαν να καταλάβουν κάποια από τις θέσεις καταρτιζόμενων σε δημόσιο ΙΕΚ, οι οποίες διατίθενται προς κάλυψη με την υποβολή παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου, δύνανται να υποβάλουν αίτηση προς κάλυψη θέσης καταρτιζόμενου, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4763/2020 (Α’254) και τον Κανονισμό Λειτουργίας των ΙΕΚ.

8. Και γιατί το υπ. Παιδείας εφαρμόζει και Μηχανογραφικό για τα ΙΕΚ;

Διότι απ’ ότι φαίνεται μάλλον θέλει μ’ αυτόν τον τρόπο να δώσει κύρος στα ΙΕΚ και να τα αναδείξει ως μια αξιόπιστη επιλογή για τους αποφοίτους Λυκείου, στο πλαίσιο αναβάθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της σύνδεσης τους με την αγορά εργασίας.

9. Πότε θα γίνουν οι εγγραφές των επιτυχόντων;

Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν κατά το πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου 2021. Λεπτομέρειες για την διαδικασία εγγραφής και οι ημερομηνίες εγγραφών θα ανακοινωθούν από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης για τα ΙΕΚ αρμοδιότητας υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και από τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες για τα ΙΕΚ των άλλων Υπουργείων, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των εισακτέων στα ΑΕΙ και τα ΙΕΚ.

[Πηγή]

Προγραμματισμός Εξετάσεων Πιστοποίησης

Ο ΕΟΠΠΕΠ προβαίνει σε εκ νέου προγραμματισμό όλων των διαδικασιών εξετάσεων πιστοποίησης για τα έτη 2021 και 2022, οι οποίες ανεστάλησαν εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 και των υποχρεωτικών προληπτικών μέτρων κατά της διασποράς της.