Έναρξη αιτήσεων για το Παράλληλο Μηχανογραφικό

  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
    • οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2021
    • οι τελειόφοιτοι που απόκτησαν απολυτήριο Λυκείου το 2021 (ανεξάρτητα από το αν συμμετείχαν ή όχι στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του ίδιου έτους)
  • Οι υποψήφιοι μπορούν να κάνουν είσοδο με τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων και το συνθηματικό που όρισαν στο Λύκειό τους.
  • Η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021 και ώρα 23:59.
  • Οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων των ΑΕΙ, ΔΕΝ μπορούν να υποβάλουν παράλληλο μηχανογραφικό.
  • Εάν οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ δεν επιθυμούν εγγραφή απευθείας στο Γ’ εξάμηνο συναφούς ειδικότητας, συνεχίζουν τη διαδικασία συμπλήρωσης Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου για επιλογή σε Α’ εξάμηνο, σε οποιαδήποτε ειδικότητα επιθυμούν.
  • Οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ που θέλουν να συνεχίσουν σε ειδικότητα ίδιου τομέα για την οποία υπάρχει αντιστοίχιση και επιθυμούν να εγγραφούν στο Γ’ εξάμηνο, ΔΕΝ συμπληρώνουν παράλληλο μηχανογραφικό.


Όσοι, σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν έχουν το δικαίωμα για Παράλληλο Μηχανογραφικό, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή σε Δ.ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας με την καθιερωμένη διαδικασία που γίνεται κάθε Σεπτέμβριο. Για τις λεπτομέρειες αυτής της διαδικασίας θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.