Ειδικότητες παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου

Οι τελειόφοιτοι Λυκείων και οι συμμετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις για το σχολικό έτος 2020-2021, θα υποβάλλουν παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο με το οποίο θα διεκδικούν την εισαγωγή τους στα Δημόσια ΙΕΚ.

Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, οι ειδικότητες που θα περιλαμβάνονται στο μηχανογραφικό για το Δ.ΙΕΚ Κατερίνης θα είναι οι ακόλουθες:

Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν κατά το πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου 2021. Λεπτομέρειες για την διαδικασία εγγραφής και οι ημερομηνίες εγγραφών θα ανακοινωθούν από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των εισακτέων στα ΑΕΙ και τα ΙΕΚ.

Χρονικό όριο για την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης

Σύμφωνα με σημερινή διευκρινιστική οδηγία της ΓΓ, η υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση των σπουδαστών ΙΕΚ θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός 24 μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου κατάρτισης.
Οι καταρτιζόμενοι που ολοκλήρωσαν τα 4 εξάμηνα σπουδών πριν την έναρξη ισχύος του νέου νόμου (21-12-2020) και δεν πραγματοποίησαν την Πρακτική Άσκησή τους, υποχρεούνται να την ολοκληρώσουν έως το τέλος του 2022.

Ξεκίνησε η διάθεση των self-test

Η δωρεάν διάθεση των self-test από τα φαρμακεία για τους καταρτιζόμενους και τους εκπαιδευτές των Δημοσίων ΙΕΚ είναι δυνατή από σήμερα Τετάρτη 19-05-2021 όπως για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Παραλαμβάνονται 2 test κάθε φορά, 1 για κάθε εβδομάδα. Η δήλωση του αποτελέσματος θα γίνεται κάθε Κυριακή, στη σχετική ψηφιακή πλατφόρμα:


Σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωσή μας, υποχρέωση διενέργειας self-test για την ερχόμενη εβδομάδα (24-28 Μαΐου) έχουν μόνο αυτοί που θα προσέλθουν για διά ζώσης κατάρτιση, δηλαδή οι σπουδαστές και εκπαιδευτές των ειδικοτήτων “ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ” και “ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ”.

Ενημέρωση για τον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων

Το Δ.ΙΕΚ Κατερίνης, εναρμονιζόμενο με την εγκύκλιο Κ5/53712/14-05-2021 της ΓΓΕΕΚΔΒΜΝ, σας ενημερώνει για τον τρόπο συνέχισης της κατάρτισης του τρέχοντος εξαμήνου:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1. Τα θεωρητικά μαθήματα (όλων των ειδικοτήτων) θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται με την ισχύουσα εξ αποστάσεως μέθοδο.

2. Τα εργαστηριακά μαθήματα (όλων των ειδικοτήτων) που διενεργούνται σε κλειστούς χώρους, θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται με την ισχύουσα εξ αποστάσεως μέθοδο.

3. Εξαίρεση αποτελούν τα εργαστηριακά μαθήματα των ειδικοτήτων “ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ” και “ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ” τα οποία διενεργούνται σε ανοικτούς χώρους. Αυτά θα ξεκινήσουν την ερχόμενη Δευτέρα 24 Μαΐου τη δια ζώσης κατάρτιση, με την προϋπόθεση ότι μέχρι τότε θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (self-test) σε καταρτιζόμενους και εκπαιδευτές. O έλεγχος αυτός είναι υποχρεωτικός και η βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην κατάρτιση. Θα πρέπει να διενεργείται μία φορά την εβδομάδα, πριν από τη Δευτέρα και έως 24 ώρες πριν από την προσέλευση. Για τις λεπτομέρειες του δια ζώσης προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι και οι εκπαιδευτές των παραπάνω δύο ειδικοτήτων θα ενημερωθούν εντός των επόμενων ημερών με προσωπικό μήνυμα.

Για το υπόλοιπο του εξαμήνου θα επαναξιολογούνται τα υγειονομικά δεδομένα και, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, θα προστεθούν και άλλα εργαστηριακά μαθήματα στη διά ζώσης διαδικασία. Για οτιδήποτε σχετικό θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Και σε αυτό το εξάμηνο οι τελικές εξετάσεις (και επανεξετάσεις) θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως, μέσω εκπόνησης γραπτών εργασιών.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Όλες οι Πρακτικές Ασκήσεις βρίσκονταν σε αναστολή μέχρι τις 17 Μαΐου. Μετά από αυτήν την ημερομηνία είναι δυνατή η συνέχιση όσων είχαν διακοπεί, αλλά και η έναρξη νέων. Οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές θα πρέπει να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ, ώστε να ενημερωθούν για την απαιτούμενη διαδικασία.

Άνοιγμα του Μητρώου Εκπαιδευτών

Νέοι υποψήφιοι εκπαιδευτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Mητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.ΙΕΚ.
Επίσης τα ήδη ενταγμένα στο Μητρώο μέλη έχουν τη δυνατότητα να επικαιροποιήσουν στοιχεία της αίτησή τους.

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ένταξης και επικαιροποίησης θα ανακοινωθεί τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα.

Τρόπος εξ αποστάσεως λειτουργίας

Σε όλα τα Δ.ΙΕΚ της χώρας η δια ζώσης διδασκαλία έχει ανασταλεί και η κατάρτιση συνεχίζεται εξ αποστάσεως.
Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να ανεβάζουν στο eClass το απαραίτητο υλικό, καθώς και εβδομαδιαίες εργασίες. Οι καταρτιζόμενοι οφείλουν να παραδίδουν μέσω eClass τις απαντήσεις τους, πάλι σε εβδομαδιαία βάση. Για την υλοποίηση αυτής της συνεργασίας, οι εκπαιδευτές μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε από τα σχετικά εργαλεία του eClass, όπως Έγγραφα, Μηνύματα, Εργασίες, Ερωτηματολόγια, Κουβεντούλα, κλπ.

Καταρτιζόμενοι που δεν θα ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους θα παίρνουν απουσίες.

Για κάθε μάθημα οι εκπαιδευτές θα υποβάλλουν μία φορά την εβδομάδα ένα συγκεντρωτικό ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ, στο οποίο θα καταχωρούν απουσίες (ίσες με τον εβδομαδιαίο αριθμό ωρών του μαθήματος) στους καταρτιζόμενους που δεν ανταποκρίθηκαν στην εξ αποστάσεως διαδικασία. Η ανταπόκριση των καταρτιζόμενων πρέπει να στοιχειοθετείται από το υλικό που αποστέλλουν μέσω eClass. Οδηγίες για την πρόσβαση στο ηλεκτρονικό απουσιολόγιο έχουν ήδη γνωστοποιηθεί στους εκπαιδευτές μας.

Συμπληρωματικά στην παραπάνω ασύγχρονη διαδικασία, οι εκπαιδευτές μπορούν να αξιοποιήσουν σύγχρονη διδασκαλία, χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα εργαλεία τηλεδιασκέψεων. Η χρήση τους είναι προαιρετική, αλλά παροτρύνουμε τους εκπαιδευτές μας να πραγματοποιήσουν έστω έναν μικρό αριθμό τηλεδιασκέψεων, για επίλυση αποριών και διατήρηση της επαφής τους με το τμήμα. Οι τηλεσυναντήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ημέρα και ώρα που στο πρόγραμμα υπάρχει το εν λόγω μάθημα.

Το Δ.ΙΕΚ Κατερίνης παρέχει δύο πλατφόρμες τηλεδιασκέψεων, το Skype και το Jitsi. Η επιλογή τους έγινε με αποκλειστικό κριτήριο την ευκολία χρήσης, αφού δεν απαιτούν δημιουργία λογαριασμού και διαδικασία σύνδεσης. Κάθε τμήμα έχει τη δική του σταθερή εικονική αίθουσα. Οδηγίες για την πρόσβαση στις τηλεδιασκέψεις έχουν ήδη γνωστοποιηθεί στους εκπαιδευτές μας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία εγγραφής των εκπαιδευτών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ), ώστε να μπορούν να αξιοποιούν την πλατφόρμα Webex. Η χρήση της δεν καταναλώνει τα δεδομένα της συσκευής, λόγω σχετικής συμφωνίας του Υπουργείου Παιδείας με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

Όλο αυτό το διάστημα το διοικητικό προσωπικό του Δ.ΙΕΚ Κατερίνης θα βρίσκεται στο πλευρό καταρτιζόμενων και εκπαιδευτών. Λόγω όμως των περιοριστικών μέτρων για την καταπολέμηση της πανδημίας, όλες οι συναλλαγές με το Δ.ΙΕΚ θα πραγματοποιούνται είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω e-mail. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που κάποιο θέμα δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί με τους παραπάνω τρόπους, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τηλεφωνούν στη Γραμματεία ώστε να ορίζεται συγκεκριμένο ραντεβού.

Οι Πρακτικές Ασκήσεις έχουν επίσης ανασταλεί. Οι ασκούμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τους εργοδότες τους, ώστε να τους ενημερώσουν σχετικά. Εάν οι εργοδότες επιθυμούν τη συνέχιση της Πρακτικής Άσκησης μετά το τέλος της αναστολής, τότε δεν θα πρέπει να τη διακόψουν στο ΠΣ Εργάνη.

Ευχόμαστε καλή δύναμη σε όλους.