Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα επιλογής των υποψηφίων της Α’ φάσης για τα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Για να δείτε το αποτέλεσμα της αίτησής σας, θα πρέπει να κάνετε Είσοδο στο σύστημα
https://diek.it.minedu.gov.gr/index.php/site/index

χρησιμοποιώντας το email και συνθηματικό που ήδη έχετε. Από εκεί μπορείτε να εκτυπώσετε την αίτησή σας, η οποία φέρει αριθμό πρωτοκόλλου, καθώς και τα μόρια ανά προτίμηση. Την αίτηση αυτή πρέπει να την προσκομίσετε στο ΔΙΕΚ Κατερίνης μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Σας θυμίζουμε ότι, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας,

«2. Η οριστικοποίηση των εγγραφών των επιτυχόντων των περ. α) και β) της παρ. 3 του άρθρου 4 δύναται να πραγματοποιείται και με ηλεκτρονικό τρόπο, με ηλεκτρονική αποστολή δικαιολογητικών ή με ηλεκτρονική διαδικασία εγγραφής. Ο καταρτιζόμενος μπορεί να οριστικοποιήσει την εγγραφή του σε ένα (1) μόνο Ι.Ε.Κ., Δημόσιο ή Ιδιωτικό και σε μία μόνο ειδικότητα.»

 

Για τις οδηγίες εγγραφής και τα δικαιολογητικά που πρέπει να φέρετε κάντε κλικ στον σύνδεσμο
https://iek-katerinis.gr/wp-content/uploads/2022/09/enrollment2.pdf

Οι εγγραφές για τους επιτυχόντες της Α’ Φάσης στα Δημόσια ΙΕΚ του ΥΠΑΙΘ ξεκινούν την Παρασκευή 16-09-2022 και λήγουν την Πέμπτη 22-09-2022 . Η προσέλευση στο ΔΙΕΚ Κατερίνης θα γίνεται τις ώρες 14:00 με 19:30. 

 

 

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) έχουν ως σκοπό την παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η λειτουργία των Δημοσίων ΙΕΚ εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, η οποία έχει ως κύρια αρμοδιότητα τη διαμόρφωση και την εποπτεία του εκπαιδευτικού τους πλαισίου.

Πιστοποίηση της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης των ΙΕΚ δίνεται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Στην αρμοδιότητα του ΕΟΠΠΕΠ ανήκει επίσης ο καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των ΙΕΚ.

Η διαχείριση των εκπαιδευτών και της υλικοτεχνικής υποδομής των ΙΕΚ, έχει ανατεθεί στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), με εθνική χρηματοδότηση.

Η φοίτηση στο Δ.ΙΕΚ είναι δωρεάν και διαρκεί 2 χρόνια (4 εξάμηνα). Η κατάρτιση ολοκληρώνεται με την πρακτική άσκηση.

Η συνολική διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης είναι εννιακόσιες εξήντα (960) ώρες.

Η περίοδος της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης του τετάρτου εξαμήνου και πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης. 

Κατά την ολοκλήρωση των σπουδών χορηγείται βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης (ΒΕΚ), η οποία δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης (ΕΟΠΠΕΠ) για την απόκτηση πτυχίου επιπέδου 5, που εξασφαλίζει πληθώρα επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Κατερίνης αποτελεί δυναμικό κομμάτι της τοπικής κοινωνίας. Παρέχει τη δυνατότητα σε ενήλικες νέους που αποφοίτησαν από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση να αποκτήσουν επαγγελματικές δεξιότητες, τις οποίες θα αξιοποιήσουν αργότερα στην αγορά εργασίας. Επιτρέπει επίσης σε μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενους είτε να «εκσυγχρονίσουν» τις δεξιότητές τους, είτε να αναπτύξουν νέες. Έτσι θα μπορούν να ανταποκριθούν στο απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον, εξασφαλίζοντας την επαγγελματική τους επιτυχία.