Ειδικότητες

Για πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές και τις αιτήσεις στις νέες ειδικότητες του ΔΙΕΚ Κατερίνης κάντε κλικ στο μενού “Ενημέρωση”

Ειδικότητες στο Δ’ εξάμηνο :

Επιλέξτε οποιαδήποτε από αυτές για να δείτε τον αντίστοιχο Οδηγό Σπουδών.