Ειδικότητες παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου

Οι τελειόφοιτοι Λυκείων και οι συμμετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις για το σχολικό έτος 2020-2021, θα υποβάλλουν παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο με το οποίο θα διεκδικούν την εισαγωγή τους στα Δημόσια ΙΕΚ.

Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, οι ειδικότητες που θα περιλαμβάνονται στο μηχανογραφικό για το Δ.ΙΕΚ Κατερίνης, θα είναι οι ακόλουθες:

Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν κατά το πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου 2021. Λεπτομέρειες για την διαδικασία εγγραφής και οι ημερομηνίες εγγραφών θα ανακοινωθούν από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των εισακτέων στα ΑΕΙ και τα ΙΕΚ.

Χρονικό όριο για την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης

Σύμφωνα με σημερινή διευκρινιστική οδηγία της ΓΓ, η υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση των σπουδαστών ΙΕΚ θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός 24 μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου κατάρτισης.
Οι καταρτιζόμενοι που ολοκλήρωσαν τα 4 εξάμηνα σπουδών πριν την έναρξη ισχύος του νέου νόμου (21-12-2020) και δεν πραγματοποίησαν την Πρακτική Άσκησή τους, υποχρεούνται να την ολοκληρώσουν έως το τέλος του 2022.