Χρονικό όριο για την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης

Σύμφωνα με σημερινή διευκρινιστική οδηγία της ΓΓ, η υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση των σπουδαστών ΙΕΚ θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός 24 μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου κατάρτισης.
Οι καταρτιζόμενοι που ολοκλήρωσαν τα 4 εξάμηνα σπουδών πριν την έναρξη ισχύος του νέου νόμου (21-12-2020) και δεν πραγματοποίησαν την Πρακτική Άσκησή τους, υποχρεούνται να την ολοκληρώσουν έως το τέλος του 2022.