Η πλατφόρμα Open eClass της Δ.Σ.Α.Ε.Κ. Κατερίνης αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

 Αναλυτικές οδηγίες χρήσης για…

Χαρακτηριστικά & λειτουργικότητες

Συμβατότητα με όλους τους φυλλομετρητές. Η πρόσβαση στο Open eClass γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser). Η πλατφόρμα είναι πλήρως λειτουργική σε όλους τους φυλλομετρητές.

Προσαρμοστική διεπαφή χρήστη. Το Open eClass διαθέτει μοντέρνα διεπαφή χρήστη η οποία προσαρμόζεται στις οθόνες διαφορετικών συσκευών, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών, tablets και smartphones. Οι χρήστες μπορούν επίσης να έχουν άμεση πρόσβαση από το tablet ή το κινητό τους μέσω των αντίστοιχων εφαρμογών για Android και iOS.

Δημιουργία & Διαχείριση Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Συγκεκριμένα από την πλατφόρμα υποστηρίζονται:

– Διακριτοί τρόποι πρόσβασης μαθημάτων: Ανοικτά μαθήματα, μαθήματα που απαιτούν εγγραφή, κλειστά, ανενεργά.
– Διακριτές μορφές μαθημάτων: Απλή μορφή, εβδομαδιαία μορφή, μάθημα με θεματικές ενότητες.
– Αντίγραφα ασφαλείας: Διασφάλιση ολόκληρου του περιεχομένου του μαθήματος σε περιπτώσεις ακούσιας διαγραφής ή καταστροφής του μαθήματος.
– Διακριτοί ρόλοι χρηστών: Εκπαιδευτής, εκπαιδευόμενος, διαχειριστής (πρόσθετοι ρόλοι: βοηθός εκπαιδευτή, υπεύθυνος ομάδας, επισκέπτης).

Διαχείριση εκπαιδευτικού περιεχομένου

– Έγγραφα: Οργάνωση, αποθήκευση και παρουσίαση μαθησιακού περιεχομένου.
– Πολυμέσα: Αποθήκευση και διάθεση οπτικοακουστικού υλικού.
– Ιστολόγιο: Δημοσίευση αναρτήσεων κειμένου με χρονολογική σειρά.
– Γλωσσάρι: Προσθήκη και διαχείριση βασικών όρων.
– Ηλεκτρονικό βιβλίο: Ανάρτηση, διαχείριση και παρουσίαση ηλεκτρονικών βιβλίων σε μορφή ιστοσελίδας.
– Τοίχος: Ανάγνωση αναρτήσεων πολλαπλού περιεχομένου (βίντεο, έγγραφα, πολυμέσα).
– Σύνδεσμοι: Προσθήκη και οργάνωση χρήσιμων πηγών από το Διαδίκτυο.
– Γραμμή μάθησης: Οργάνωση εκπαιδευτικού υλικού σε δομημένες ενότητες.

Εργαλεία ενημέρωσης, επικοινωνίας & συνεργασίας

– Ανακοινώσεις: Ανάρτηση ανακοινώσεων μαθήματος.
– Ημερολόγιο: Χρονολογική παρουσίαση γεγονότων-σταθμών του μαθήματος.
– Μηνύματα: Ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων.
– Ειδοποιήσεις: Ειδοποίηση για οτιδήποτε νεότερο αφορά το μάθημα.
– Συζητήσεις: Ασύγχρονη ανταλλαγή απόψεων και ιδεών.
– Τηλεσυνεργασία: Δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας σε πραγματικό χρόνο.
– Ομάδες: Ομαδοποίηση χρηστών ώστε να έχουν κοινή περιοχή συζητήσεων και περιοχή μεταφόρτωσης αρχείων.
– Wiki: Συνεργατική συγγραφή κειμένων.
– Κουβεντούλα: Επικοινωνία με γραπτά μηνύματα, μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων, σε πραγματικό χρόνο.

Εργαλεία αξιολόγησης & ανατροφοδότησης

– Ασκήσεις: Παραγωγή ασκήσεων κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενών).
– Εργασίες: Διαχείριση, υποβολή και βαθμολόγηση εργασιών.
– Ερωτηματολόγια: Δημιουργία δημοσκοπήσεων και ερευνών.
– Βαθμολόγιο: Καταγραφή βαθμολογίας εκπαιδευομένων.
– Παρουσιολόγιο: Καταγραφή παρουσιών/απουσιών εκπαιδευομένων.
– Στατιστικά: Στατιστικά στοιχεία χρηστών.