Παράταση προθεσμίας επικαιροποίησης στοιχείων στο Μητρώο Εκπαιδευτών

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ένταξης και επικαιροποίησης στοιχείων στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.ΙΕΚ, παρατείνεται μέχρι την Κυριακή 25 Ιουλίου και ώρα 20:00.