Ημερομηνία κλειδώματος του Μητρώου Εκπαιδευτών

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ένταξης και επικαιροποίησης στοιχείων στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.ΙΕΚ, θα λήξει την 21η Ιουλίου 2021 και ώρα 15:00.