Καλοκαιρινό ωράριο λειτουργίας

Το ωράριο λειτουργίας του Ι.Ε.Κ. από 1η Ιουλίου έως και 31η Αυγούστου, είναι 9:00 -15:00, εκτός του διαστήματος από 1η έως 15η Αυγούστου κατά τη διάρκεια του
οποίου τα Ι.Ε.Κ. παραμένουν κλειστά.

Από 1η Σεπτεμβρίου έως και 30 Ιουνίου το ωράριο λειτουργίας είναι 13:00-21:00.

Τελική βαθμολογία εξαμήνου 2022Α

Στο παρακάτω αρχείο ανακοινώνεται η τελική βαθμολογία του εαρινού εξαμήνου 2022Α, για όλες τις ειδικότητες του ΔΙΕΚ Κατερίνης, σύμφωνα με τον ΑΜΚ καταρτιζόμενου/νης και αποτελεί τον μέσο όρο της εξέτασης προόδου-ατομικής/ομαδικής εργασίας-τελικής εξέτασης, σε κάθε μάθημα.

Αιτήσεις μετεγγραφής

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του νέου κανονισμού των ΙΕΚ:

Καταρτιζόμενος που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλο Ι.Ε.Κ., ιδιωτικό ή δημόσιο, δύναται να την πραγματοποιήσει με υποβολή αίτησης στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμεί να φοιτήσει:

α) για το χειμερινό εξάμηνο από την 1η έως και την 10η Ιουλίου εκάστου έτους,

β) για το εαρινό εξάμηνο, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης και πριν την έναρξη των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετεγγραφή καταρτιζόμενου αποτελεί η λειτουργία της ειδικότητας στην οποία φοιτά ο ενδιαφερόμενος, στο αντίστοιχο εξάμηνο κατάρτισης στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμεί να μετεγγραφεί.

Κατατάξεις αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου θα δεχθεί για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 αιτήσεις για κατατάξεις αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης  Μαθητείας από τις παρακάτω ειδικότητες που είναι συναφείς με τα κύρια γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος (Διοίκηση, Οικονομία, Πληροφορική, Μάρκετινγκ).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ.