Τελική βαθμολογία εξαμήνου 2022Α

Στο παρακάτω αρχείο ανακοινώνεται η τελική βαθμολογία του εαρινού εξαμήνου 2022Α, για όλες τις ειδικότητες του ΔΙΕΚ Κατερίνης, σύμφωνα με τον ΑΜΚ καταρτιζόμενου/νης και αποτελεί τον μέσο όρο της εξέτασης προόδου-ατομικής/ομαδικής εργασίας-τελικής εξέτασης, σε κάθε μάθημα.