Καλοκαιρινό ωράριο λειτουργίας

Το ωράριο λειτουργίας του Ι.Ε.Κ. από 1η Ιουλίου έως και 31η Αυγούστου, είναι 9:00 -15:00, εκτός του διαστήματος από 1η έως 15η Αυγούστου κατά τη διάρκεια του
οποίου τα Ι.Ε.Κ. παραμένουν κλειστά.

Από 1η Σεπτεμβρίου έως και 30 Ιουνίου το ωράριο λειτουργίας είναι 13:00-21:00.