Πρόγραμμα εξετάσεων προόδου 2021Β

Οι εξετάσεις προόδου για το 2021Β θα διεξαχθούν από τις 29 Νοεμβρίου έως τις 3 Δεκεμβρίου 2021.

Σημειώνεται ότι κατά την εβδομάδα αυτή το καθημερινό πρόγραμμα μαθημάτων θα διεξάγεται κανονικά, πλην της καθορισμένης ώρας ή ωρών που καθορίστηκαν για την εξέταση προόδου.