Νέος Κανονισμός Λειτουργίας Ι.Ε.Κ.

Μπορείτε να δείτε την υπ. αριθμ. Κ5/160259 (Φ.Ε.Κ.5831/τ. Β΄/ 15-12-2021) « Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

κάνοντας κλικ εδώ

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την έναρξη του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης 2022.