Ενημέρωση για το πάσο

Προκειμένου για την εφαρμογή της ΚΥΑ (ΦΕΚ 4715/τ. Β΄/12-10-2021) σας ενημερώνουμε ότι, για τη χορήγηση μειωμένου κομίστρου πέραν της 30/11/2021, θα γίνονται δεκτές από τους φορείς οι βεβαιώσεις φοίτησης.

Για την ταυτοποίηση των καταρτιζόμενων, είναι απαραίτητη εκτός από τη βεβαίωση φοίτησης, και η Αστυνομική τους Ταυτότητα/Διαβατήριο.​

Πρόγραμμα εξετάσεων προόδου 2021Β

Οι εξετάσεις προόδου για το 2021Β θα διεξαχθούν από τις 29 Νοεμβρίου έως τις 3 Δεκεμβρίου 2021.

Σημειώνεται ότι κατά την εβδομάδα αυτή το καθημερινό πρόγραμμα μαθημάτων θα διεξάγεται κανονικά, πλην της καθορισμένης ώρας ή ωρών που καθορίστηκαν για την εξέταση προόδου.

Έναρξη λειτουργίας Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης

Νέοι υποψήφιοι εκπαιδευτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο MητρώοΕκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ. Επίσης τα ήδη ενταγμένα στο Μητρώο μέλη έχουν τη δυνατότητα να επικαιροποιήσουν στοιχεία της αίτησή τους.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ένταξης και επικαιροποίησης:
3 Νοεμβρίου 2021 έως και 26 Νοεμβρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.gsae.edu.gr/el/toppress/1709-enarksi-leitourgias-mitroou-ekpaidefton-epaggelmatikis-katartisis