Ειδικότητες παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου

Οι τελειόφοιτοι Λυκείων και οι συμμετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις για το σχολικό έτος 2020-2021, θα υποβάλλουν παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο με το οποίο θα διεκδικούν την εισαγωγή τους στα Δημόσια ΙΕΚ.

Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, οι ειδικότητες που θα περιλαμβάνονται στο μηχανογραφικό για το Δ.ΙΕΚ Κατερίνης θα είναι οι ακόλουθες:

Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν κατά το πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου 2021. Λεπτομέρειες για την διαδικασία εγγραφής και οι ημερομηνίες εγγραφών θα ανακοινωθούν από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των εισακτέων στα ΑΕΙ και τα ΙΕΚ.

Χρονικό όριο για την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης

Σύμφωνα με σημερινή διευκρινιστική οδηγία της ΓΓ, η υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση των σπουδαστών ΙΕΚ θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός 24 μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου κατάρτισης.
Οι καταρτιζόμενοι που ολοκλήρωσαν τα 4 εξάμηνα σπουδών πριν την έναρξη ισχύος του νέου νόμου (21-12-2020) και δεν πραγματοποίησαν την Πρακτική Άσκησή τους, υποχρεούνται να την ολοκληρώσουν έως το τέλος του 2022.

Ξεκίνησε η διάθεση των self-test

Η δωρεάν διάθεση των self-test από τα φαρμακεία για τους καταρτιζόμενους και τους εκπαιδευτές των Δημοσίων ΙΕΚ είναι δυνατή από σήμερα Τετάρτη 19-05-2021 όπως για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Παραλαμβάνονται 2 test κάθε φορά, 1 για κάθε εβδομάδα. Η δήλωση του αποτελέσματος θα γίνεται κάθε Κυριακή, στη σχετική ψηφιακή πλατφόρμα:


Σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωσή μας, υποχρέωση διενέργειας self-test για την ερχόμενη εβδομάδα (24-28 Μαΐου) έχουν μόνο αυτοί που θα προσέλθουν για διά ζώσης κατάρτιση, δηλαδή οι σπουδαστές και εκπαιδευτές των ειδικοτήτων “ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ” και “ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ”.

Ενημέρωση για τον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων

Το Δ.ΙΕΚ Κατερίνης, εναρμονιζόμενο με την εγκύκλιο Κ5/53712/14-05-2021 της ΓΓΕΕΚΔΒΜΝ, σας ενημερώνει για τον τρόπο συνέχισης της κατάρτισης του τρέχοντος εξαμήνου:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1. Τα θεωρητικά μαθήματα (όλων των ειδικοτήτων) θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται με την ισχύουσα εξ αποστάσεως μέθοδο.

2. Τα εργαστηριακά μαθήματα (όλων των ειδικοτήτων) που διενεργούνται σε κλειστούς χώρους, θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται με την ισχύουσα εξ αποστάσεως μέθοδο.

3. Εξαίρεση αποτελούν τα εργαστηριακά μαθήματα των ειδικοτήτων “ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ” και “ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ” τα οποία διενεργούνται σε ανοικτούς χώρους. Αυτά θα ξεκινήσουν την ερχόμενη Δευτέρα 24 Μαΐου τη δια ζώσης κατάρτιση, με την προϋπόθεση ότι μέχρι τότε θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (self-test) σε καταρτιζόμενους και εκπαιδευτές. O έλεγχος αυτός είναι υποχρεωτικός και η βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην κατάρτιση. Θα πρέπει να διενεργείται μία φορά την εβδομάδα, πριν από τη Δευτέρα και έως 24 ώρες πριν από την προσέλευση. Για τις λεπτομέρειες του δια ζώσης προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι και οι εκπαιδευτές των παραπάνω δύο ειδικοτήτων θα ενημερωθούν εντός των επόμενων ημερών με προσωπικό μήνυμα.

Για το υπόλοιπο του εξαμήνου θα επαναξιολογούνται τα υγειονομικά δεδομένα και, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, θα προστεθούν και άλλα εργαστηριακά μαθήματα στη διά ζώσης διαδικασία. Για οτιδήποτε σχετικό θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Και σε αυτό το εξάμηνο οι τελικές εξετάσεις (και επανεξετάσεις) θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως, μέσω εκπόνησης γραπτών εργασιών.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Όλες οι Πρακτικές Ασκήσεις βρίσκονταν σε αναστολή μέχρι τις 17 Μαΐου. Μετά από αυτήν την ημερομηνία είναι δυνατή η συνέχιση όσων είχαν διακοπεί, αλλά και η έναρξη νέων. Οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές θα πρέπει να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ, ώστε να ενημερωθούν για την απαιτούμενη διαδικασία.