Παράταση προθεσμίας επικαιροποίησης στοιχείων στο Μητρώο Εκπαιδευτών

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ένταξης και επικαιροποίησης στοιχείων στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.ΙΕΚ, παρατείνεται μέχρι την Κυριακή 25 Ιουλίου και ώρα 20:00.

Προγραμματισμός Εξετάσεων Πιστοποίησης

Ο ΕΟΠΠΕΠ προβαίνει σε εκ νέου προγραμματισμό όλων των διαδικασιών εξετάσεων πιστοποίησης για τα έτη 2021 και 2022, οι οποίες ανεστάλησαν εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 και των υποχρεωτικών προληπτικών μέτρων κατά της διασποράς της.