Τοπική αργία

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου το Δ.ΙΕΚ θα παραμείνει κλειστό, λόγω εορτασμού της Πολιούχου Αγίας Αικατερίνης.
Για τον ίδιο λόγο εκείνη την ημέρα δεν θα πραγματοποιηθεί σύγχρονη/ασύγχρονη τηλεκατάρτιση.

Επαναλειτουργία Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.ΙΕΚ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. Κ1/104717/10-08-2020 (Β’ 3393) Υπουργική Απόφαση και στην παρούσα πρόσκληση, καλούνται:

Α. Οι νέοι υποψήφιοι εκπαιδευτές να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση ένταξης/εγγραφής στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.ΙΕΚ, στην οποία θα επισυνάψουν όλα τα δικαιολογητικά τους.

Β. Τα ήδη ενταγμένα μέλη του Μητρώου να επικαιροποιήσουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους.

Όλα τα μέλη του Μητρώου πρέπει υποχρεωτικά να αντιστοιχίσουν κάθε επαγγελματική τους εμπειρία στον αντίστοιχο τίτλο σπουδών τους με βάση τον οποίο αυτή έχει αποκτηθεί.


Η περίοδος λειτουργίας του Μητρώου ορίζεται:

από 20 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 έως και 30 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00

Τρόπος εξ αποστάσεως λειτουργίας

Σε όλα τα Δ.ΙΕΚ της χώρας η δια ζώσης διδασκαλία αναστέλλεται μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου. Για αυτό το διάστημα η κατάρτιση θα συνεχιστεί εξ αποστάσεως.
Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να ανεβάζουν στο eClass το απαραίτητο υλικό, καθώς και εβδομαδιαίες εργασίες. Οι καταρτιζόμενοι οφείλουν να παραδίδουν μέσω eClass τις απαντήσεις τους, πάλι σε εβδομαδιαία βάση. Για την υλοποίηση αυτής της συνεργασίας, οι εκπαιδευτές μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε από τα σχετικά εργαλεία του eClass, όπως Έγγραφα, Μηνύματα, Εργασίες, Ερωτηματολόγια, Κουβεντούλα, κλπ.

Καταρτιζόμενοι που δεν θα ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους θα παίρνουν απουσίες.

Για κάθε μάθημα οι εκπαιδευτές θα υποβάλλουν μία φορά την εβδομάδα ένα συγκεντρωτικό ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ, στο οποίο θα καταχωρούν απουσίες (ίσες με τον εβδομαδιαίο αριθμό ωρών του μαθήματος) στους καταρτιζόμενους που δεν ανταποκρίθηκαν στην εξ αποστάσεως διαδικασία. Η ανταπόκριση των καταρτιζόμενων πρέπει να στοιχειοθετείται από το υλικό που αποστέλλουν μέσω eClass. Οδηγίες για την πρόσβαση στο ηλεκτρονικό απουσιολόγιο έχουν ήδη γνωστοποιηθεί στους εκπαιδευτές μας.

Συμπληρωματικά στην παραπάνω ασύγχρονη διαδικασία, οι εκπαιδευτές μπορούν να αξιοποιήσουν σύγχρονη διδασκαλία, χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα εργαλεία τηλεδιασκέψεων. Η χρήση τους είναι προαιρετική, αλλά παροτρύνουμε τους εκπαιδευτές μας να πραγματοποιήσουν έστω έναν μικρό αριθμό τηλεδιασκέψεων, για επίλυση αποριών και διατήρηση της επαφής τους με το τμήμα. Οι τηλεσυναντήσεις θα πρέπει να γίνονται σε ημέρα και ώρα που στο πρόγραμμα υπάρχει το εν λόγω μάθημα.

Το Δ.ΙΕΚ Κατερίνης παρέχει δύο πλατφόρμες τηλεδιασκέψεων, το Skype και το Jitsi. Η επιλογή τους έγινε με αποκλειστικό κριτήριο την ευκολία χρήσης, αφού δεν απαιτούν δημιουργία λογαριασμού και διαδικασία σύνδεσης. Κάθε τμήμα έχει τη δική του σταθερή εικονική αίθουσα. Οδηγίες για την πρόσβαση στις τηλεδιασκέψεις έχουν ήδη γνωστοποιηθεί στους εκπαιδευτές μας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία εγγραφής των εκπαιδευτών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ), ώστε να μπορούν να αξιοποιούν την πλατφόρμα Webex. Η χρήση της δεν καταναλώνει τα δεδομένα της συσκευής, λόγω σχετικής συμφωνίας του Υπουργείου Παιδείας με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

Όλο αυτό το διάστημα το διοικητικό προσωπικό του Δ.ΙΕΚ Κατερίνης θα βρίσκεται στο πλευρό καταρτιζόμενων και εκπαιδευτών. Λόγω όμως των επίσημων μέτρων για την καταπολέμηση της πανδημίας, όλες οι συναλλαγές με το Δ.ΙΕΚ θα πραγματοποιούνται είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω e-mail. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που κάποιο θέμα δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί με τους παραπάνω τρόπους, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τηλεφωνούν στη Γραμματεία ώστε να ορίζεται συγκεκριμένο ραντεβού.

Οι Πρακτικές Ασκήσεις επίσης αναστέλλονται μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου. Οι ασκούμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τους εργοδότες τους, ώστε να τους ενημερώσουν σχετικά. Εάν οι εργοδότες επιθυμούν τη συνέχιση της Πρακτικής Άσκησης μετά το τέλος της αναστολής, τότε δεν θα πρέπει να τη διακόψουν στο ΠΣ Εργάνη.

Ευχόμαστε καλή δύναμη σε όλους.