Πρόγραμμα εξετάσεων προόδου 2021Β

Οι εξετάσεις προόδου για το 2021Β θα διεξαχθούν από τις 29 Νοεμβρίου έως τις 3 Δεκεμβρίου 2021.

Σημειώνεται ότι κατά την εβδομάδα αυτή το καθημερινό πρόγραμμα μαθημάτων θα διεξάγεται κανονικά, πλην της καθορισμένης ώρας ή ωρών που καθορίστηκαν για την εξέταση προόδου.

Έναρξη λειτουργίας Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης

Νέοι υποψήφιοι εκπαιδευτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο MητρώοΕκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ. Επίσης τα ήδη ενταγμένα στο Μητρώο μέλη έχουν τη δυνατότητα να επικαιροποιήσουν στοιχεία της αίτησή τους.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ένταξης και επικαιροποίησης:
3 Νοεμβρίου 2021 έως και 26 Νοεμβρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.gsae.edu.gr/el/toppress/1709-enarksi-leitourgias-mitroou-ekpaidefton-epaggelmatikis-katartisis

Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ. – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δήλωση μαθημάτων 2021Β

Η δήλωση των μαθημάτων θα γίνεται στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης (mitrooiek.minedu.gov.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες δήλωσης μαθημάτων, από την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:00 έως την Κυριακή 10  Οκτωβρίου 2021 και ώρα 20:00.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας: http://www.gsae.edu.gr/el/

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα του ΔΙΕΚ Κατερίνης:

Παράταση προθεσμίας επικαιροποίησης στοιχείων στο Μητρώο Εκπαιδευτών

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ένταξης και επικαιροποίησης στοιχείων στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.ΙΕΚ, παρατείνεται μέχρι την Κυριακή 25 Ιουλίου και ώρα 20:00.

Προγραμματισμός Εξετάσεων Πιστοποίησης

Ο ΕΟΠΠΕΠ προβαίνει σε εκ νέου προγραμματισμό όλων των διαδικασιών εξετάσεων πιστοποίησης για τα έτη 2021 και 2022, οι οποίες ανεστάλησαν εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 και των υποχρεωτικών προληπτικών μέτρων κατά της διασποράς της.