Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Δ.ΙΕΚ Κατερίνης

Συχνές ερωτήσεις

Απάντηση:

 1. Συντάσσετε την εργασία σε έναν επεξεργαστή κειμένου (πχ Microsoft Word).
 2. Την αποθηκεύετε με όνομα που δεν περιέχει "περίεργα" σύμβολα (αποστρόφους, κλπ).
 3. Μπαίνετε στη σελίδα του μαθήματος που σας ενδιαφέρει.
 4. Στο μαύρο μενού αριστερά επιλέγετε Έγγραφα.
 5. Πατάτε το πράσινο κουμπί Ανέβασμα αρχείου.
 6. Με το κουμπί Επιλογή αρχείου καταχωρείτε την εργασία που συντάξατε.
 7. Πατάτε το μπλε κουμπί Ανέβασμα.
 8. Βεβαιωθείτε ότι στο πάνω μέρος της οθόνης θα εμφανιστεί πράσινο πλαίσιο που αναφέρει ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
 9. Στο μαύρο μενού αριστερά επιλέγετε Μηνύματα.
 10. Πατάτε το πράσινο κουμπί Νέο μήνυμα μαθήματος.
 11. Στο πεδίο Προς πατάτε το Επιλογή όλων.
 12. Συμπληρώνετε το θέμα και το κείμενο του μηνύματος, ώστε να ενημερώσετε τους καταρτιζόμενους για ενδεχόμενη προθεσμία ή άλλες λεπτομέρειες.
 13. Βεβαιωθείτε ότι στο κάτω μέρος είναι επιλεγμένο το Ειδοποίηση χρηστών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 14. Πατάτε το μπλε κουμπί Αποστολή.
 15. Βεβαιωθείτε ότι στο πάνω μέρος της οθόνης θα εμφανιστεί πράσινο πλαίσιο που αναφέρει ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Απάντηση:

 1. Συντάσσετε την εργασία σε έναν επεξεργαστή κειμένου (πχ Microsoft Word).
 2. Την αποθηκεύετε με όνομα που δεν περιέχει "περίεργα" σύμβολα (αποστρόφους, κλπ).
 3. Μπαίνετε στη σελίδα του μαθήματος που σας ενδιαφέρει.
 4. Στο μαύρο μενού αριστερά επιλέγετε Μηνύματα.
 5. Πατάτε το πράσινο κουμπί Νέο μήνυμα μαθήματος.
 6. Πατάτε το πεδίο Προς και από τη λίστα που πέφτει επιλέγετε τον/τους εκπαιδευτή/ές σας.
 7. Συμπληρώνετε το θέμα, πχ "ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ".
 8. Στο κείμενο του μηνύματος βάλτε 3 τελίτσες, γιατί το eClass δεν στέλνει μηνύματα που δεν έχουν κείμενο.
 9. Με το κουμπί Επιλογή αρχείου καταχωρείτε την εργασία που συντάξατε.
 10. Βεβαιωθείτε ότι στο κάτω μέρος είναι επιλεγμένο το Ειδοποίηση χρηστών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 11. Πατάτε το μπλε κουμπί Αποστολή.
 12. Βεβαιωθείτε ότι στο πάνω μέρος της οθόνης θα εμφανιστεί πράσινο πλαίσιο που αναφέρει ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία.