Έντυπα

Έντυπα εκπαιδευτών

Δικαιολογητικά συμβάσεων

Εάν αναλάβατε τη διδασκαλία μαθημάτων, θα πρέπει να προσκομίσετε ορισμένα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για τη σύνταξη της σύμβασής σας.
Επειδή τα έγγραφα εξαρτώνται από το εργασιακό σας καθεστώς, αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει στη συγκέντρωσή τους.