Η φοίτηση στο Δ.ΙΕΚ είναι δωρεάν και διαρκεί 2 χρόνια (4 εξάμηνα). Η κατάρτιση ολοκληρώνεται με την πρακτική άσκηση η οποία διαρκεί 1 εξάμηνο και μπορεί να πραγματοποιηθεί παράλληλα με τη φοίτηση στο Γ’ ή το Δ’ εξάμηνο. Σε περίπτωση που ο καταρτιζόμενος έχει ένσημα στην ειδικότητα φοίτησης,  απαλλάσσεται από την υποχρέωση της πρακτικής άσκησης. Κατά την ολοκλήρωση των σπουδών χορηγείται βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης (ΒΕΚ), η οποία δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης (ΕΟΠΠΕΠ) για την απόκτηση πτυχίου επιπέδου 5, που εξασφαλίζει πληθώρα επαγγελματικών δικαιωμάτων.