Η διαχείριση των εκπαιδευτών και της υλικοτεχνικής υποδομής των Σ.Α.Ε.Κ., έχει ανατεθεί στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), με εθνική χρηματοδότηση.