Η διαχείριση των εκπαιδευτών και της υλικοτεχνικής υποδομής των ΙΕΚ, έχει ανατεθεί στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), με εθνική χρηματοδότηση.