Μετεγγραφές χειμερινού εξαμήνου 2024Β

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων μετεγγραφών έχει ξεκινήσει την 1η Ιουλίου και ολοκληρώνεται την 10η Ιουλίου  σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού λειτουργίας των Σ.Α.Ε.Κ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετεγγραφή καταρτιζόμενου αποτελεί η λειτουργία της ειδικότητας στην οποία φοιτά ο ενδιαφερόμενος, στο αντίστοιχο εξάμηνο κατάρτισης στην Σ.Α.Ε.Κ. που επιθυμεί να μετεγγραφεί.