ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Σ.Α.Ε.Κ. ΚΑΙ Ε.Σ.Κ. ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Ανακοινώνεται ότι από την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024, ώρα 12:00, έως και την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024, ώρα 14:00, νέοι υποψήφιοι εκπαιδευτές δύνανται να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Σ.Α.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ. της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Επίσης, τα ήδη ενταγμένα μέλη στο Μητρώο έχουν τη δυνατότητα να επικαιροποιήσουν την αίτησή τους και να προσθέσουν νέα δικαιολογητικά.

Η είσοδος στην ψηφιακή πλατφόρμα του Μητρώου https://mitrooiek.minedu.gov.gr γίνεται με χρήση προσωπικών κωδικών taxisnet. Επίσης, μπορεί να απαιτείται και αποδοχή COOKIES.

Επισημαίνεται ότι οι ενότητες Α1 και Α2 μπορούν να διορθωθούν ΕΚΤΟΣ από τα πεδία: ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ, τα οποία επιβεβαιώνονται αυτόματα από την ΑΑΔΕ.

Πεδία τα οποία έχουν απορριφθεί από τον έλεγχο ή είναι προς διαγραφή δύνανται να διαγράφονται.

Πεδία τα οποία είναι επιβεβαιωμένα και στα οποία τα μέλη του Μητρώου επιθυμούν να επισυνάψουν επιπλέον δικαιολογητικά, τα εν λόγω δικαιολογητικά  επισυνάπτονται ως νέα αρχεία στο ίδιο πεδίο.

Για αντικατάσταση ταυτοτήτων ΙΒΑΝ πεδία τα οποία μπορεί να είναι ήδη επιβεβαιωμένα κατά τον έλεγχο δύνανται να διαγραφούν και να αντικατασταθούν με νέα δικαιολογητικά. 

Επαγγελματικές εμπειρίες οι οποίες δεν έχουν αντιστοιχηθεί σε ΠΤΥΧΙΟ με το οποίο έχουν αποκτηθεί πρέπει οπωσδήποτε να αντιστοιχηθούν.

Μετά τη συμπλήρωση ή επικαιροποίηση της αίτησης θα πρέπει πάντα να ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΕΙΤΕ την αίτησή σας.

Μετά την ημερομηνία λήξης της λειτουργίας του μητρώου θα εκκινήσει διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων και, στη συνέχεια, θα εκδοθούν σχετικές ανακοινώσεις για τις προθεσμίες υποβολής αιτημάτων επανεξέτασης πεδίων της αίτησης.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το ΑΡΧΕΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ, το οποίο είναι αναρτημένο στο πεδίο ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ στην πλατφόρμα του ΜΗΤΡΩΟΥ, καθώς και σε κάθε κατηγορία/πεδίο αντίστοιχα.