Ανανέωση εγγραφών για το εαρινό εξάμηνο (2024Α)

Οι καταρτιζόμενοι/νες που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το Α’ και Γ εξάμηνο της ειδικότητάς τους πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για ανανέωση εγγραφής τους στο Β’ και Δ’ εξάμηνο (2024Α) αντίστοιχα:

από την Δευτέρα 19/02/2024 έως και την Πέμπτη 29/02/2024.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας της Σ.Α.Ε.Κ. στο μενού: Γραμματεία-Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης-Καταρτιζόμενος-Ανανέωση εγγραφής στο Β’ ή στο Δ’ εξάμηνο (2024Α).

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού των Σ.Α.Ε.Κ:

“Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής της εν λόγω αίτησης καταχωρούνται και προσμετρώνται, για τον χαρακτηρισμό φοίτησης, οι απουσίες που πραγματοποιήθηκαν από την ημέρα έναρξης των μαθημάτων και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης”.