ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Καλούνται οι καταρτιζόμενοι/νες που έχουν δικαίωμα επανεξέτασης σε μάθημα προηγούμενης εξεταστικής περιόδου να κάνουν αίτηση επανεξέτασης στην γραμματεία του ΙΕΚ μέχρι την Παρασκευή 19-1-2024.