Μετονομασία των I.E.K. σε Σ.Α.Ε.Κ.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 5082/19-01-2024 (ΦΕΚ 9-Τευχ. Α):

  1. Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.),
    δημόσια και ιδιωτικά, μετονομάζονται σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.).
  2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος
    «Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης» ή το αρκτικόλεξο «Ι.Ε.Κ.», νοούνται οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ή το αρκτικόλεξο «Σ.Α.Ε.Κ.», αντίστοιχα.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Καλούνται οι καταρτιζόμενοι/νες που έχουν δικαίωμα επανεξέτασης σε μάθημα προηγούμενης εξεταστικής περιόδου να κάνουν αίτηση επανεξέτασης στην γραμματεία του ΙΕΚ μέχρι την Παρασκευή 19-1-2024.