ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Α’ ΦΑΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα εισαγωγής στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: https://diek.it.minedu.gov.gr/

Οι εγγραφές των επιτυχόντων της Α φάσης θα γίνονται από σήμερα μέχρι και την Δευτέρα 25-09-2023 (οδηγίες εγγραφής).

Ώρες εγγραφών δια ζώσης: 14:00 έως 20:00

Πλην των δικαιολογητικών που αναφέρονται στις οδηγίες παρακαλούμε να προσκομίζετε και έγγραφο του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ.

Δίνεται στους επιτυχόντες η δυνατότητα της ηλεκτρονικής εγγραφής, δηλαδή εγγραφή χωρίς τη μεσολάβηση του Ι.Ε.Κ., εφόσον δεν απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικών.

Σε όσους επιτυχόντες απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικού, η εγγραφή τους μπορεί να γίνει μόνο μέσω του ΙΕΚ είτε διά ζώσης είτε με ηλεκτρονική αποστολή δικαιολογητικών κατόπιν συνεννόησης με το Ι.Ε.Κ.

(Προς αποφυγήν λαθών κατά την ηλεκτρονική εγγραφή συνιστούμε την δια ζώσης εγγραφή σας στο ΔΙΕΚ, εφόσον αυτό είναι δυνατόν).