ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Οι εγγραφές των επιτυχόντων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με το παράλληλο μηχανογραφικό συνεχίζονται ΜΟΝΟ διά ζώσης στο Δ.Ι.Ε.Κ. επιτυχίας μέχρι την Τρίτη 12-9-2023 στις 20:00.