Μετεγγραφές – Αλλαγή ειδικότητας

Βάσει του άρθρου 8 του κανονισμού λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. η δυνατότητα υποβολής αιτημάτων μετεγγραφής των καταρτιζομένων για το χειμερινό εξάμηνο (2023Β), δύναται να πραγματοποιηθεί με υποβολή αίτησης στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν:

από την 1η έως και τις 10 Ιουλίου 2023.

Εντός της ανωτέρω χρονικής περιόδου είναι δυνατή η αλλαγή ειδικότητας από καταρτιζόμενο στο Β΄ ή στο Γ΄ εξάμηνο σε άλλη συναφή ειδικότητα, εφόσον οι δύο ειδικότητες είχαν κοινό πρόγραμμα στα προηγούμενα εξάμηνα, όπως προκύπτει από τους Οδηγούς Κατάρτισης.