Παράταση Λειτουργίας Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ-ΕΣΚ

Παρατείνεται η λειτουργία του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ-ΕΣΚ, μέχρι την Παρασκευή 5/5/2023 και ώρα 13:00.