Καταρτιζόμενοι/νες με κάρτα ανεργίας

Οι καταρτιζόμενοι/νες που είναι κάτοχοι κάρτας ανεργίας παρακαλούνται να επικοινωνήσουν το συντομότερο με την Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ).