1) Έναρξη εγγραφών επιτυχόντων από το παράλληλο μηχανογραφικό για τα ΔΙΕΚ του ΥΠΑΙΘ, 2)Έναρξη υποβολής αιτήσεων επιλογής στα ΔΙΕΚ για το έτος 2022-2023 3) Eγγραφή αποφοίτων ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε. Β’ ΚΥΚΛΟΥ, Τ.Ε.Λ. σε Γ εξάμηνο

1) Οι εγγραφές των επιτυχόντων από το Παράλληλο Μηχανογραφικό  θα πραγματοποιηθούν από την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι και τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022. Οι επιτυχόντες του Παράλληλου Μηχανογραφικού θα προσέλθουν στο ΔΙΕΚ Κατερίνης για να εγγραφούν κατά τις απογευματινές ώρες (14:00-19:00). Κατά την προσέλευσή τους στα κατά τόπους Δημόσια ΙΕΚ, οι επιτυχόντες υποψήφιοι
οφείλουν να προσκομίσουν:
1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου,
Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
4. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια).
Τα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα.

Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων). Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως, όπως αναγράφεται στην πρόσκληση. Αν αυτό δεν είναι δυνατό για σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο (π.χ. ασθένεια, ωράριο εργασίας), τα δικαιολογητικά του υποψηφίου κατατίθενται με την απαραίτητη εξουσιοδότηση στο φάκελο εγγραφής.

Στον παρακάτω σύνδεσμο βρίσκονται οι οδηγίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr/docs/enrollment.pdf

2) Αιτήσεις καταρτιζομένων εκτός Παράλληλου Μηχανογραφικού

Οι αιτήσεις αυτών που θέλουν να επιλεγούν (ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ) σε μια από τις ειδικότητες του ΔΙΕΚ Κατερίνης θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά από την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 12:00 μέχρι και την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 15:00 . 

Οδηγίες για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης υπάρχουν στην αρχική σελίδα της εφαρμογής στον σύνδεσμο: https://diek.it.minedu.gov.gr/  

Για να δείτε τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψήφιων καταρτιζομένων κάντε κλικ στον σύνδεσμο (άρθρο 4, παράγραφος 5) https://iek-katerinis.gr/wp-content/uploads/2021/12/kanonismos_iek.pdf

3) Εγγραφές πτυχιούχων ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε Β΄ κύκλου ή Τ.Ε.Λ στο Γ’ εξάμηνο

Οι Πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ, Τ.Ε.Ε. Β’ ΚΥΚΛΟΥ, Τ.Ε.Λ., μπορούν να εγγραφούν κατά περίπτωση στο Γ’ εξάμηνο φοίτησης σε συναφείς ειδικότητες με τον επαγγελματικό τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν από ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε Β΄ κύκλου ή Τ.Ε.Λ..

Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία εγγραφής δεν γίνεται ηλεκτρονικά, αλλά με απευθείας κατάθεση αίτησης των ενδιαφερομένων στα Ι.Ε.Κ. ενδιαφέροντός τους, τα οποία έχουν Γ’ εξάμηνο στις συναφείς ειδικότητες από 01/09/2022 έως και 15/09/2022.

 

4) Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις ειδικότητες του ΔΙΕΚ Κατερίνης στον σύνδεσμο https://iek-katerinis.gr/eidikotites/

5) Για πληροφορίες για τις ειδικότητες των άλλων ΔΙΕΚ αλλά και για την διαδικασία των εγγραφών-αιτήσεων μπορείτε να ενημερωθείτε στον σύνδεσμο http://www.gsae.edu.gr/el/news/1811-30-08-2022-enarksi-eggrafon-epityxonton-apo-to-parallilo-mixanografiko-gia-ta-diek-tou-ypaith-enarksi-ypovolis-aitiseon-epilogis-sta-diek-gia-to-etos-2022-2023