Απουσίες λόγω Covid-19

Σας ενημερώνουμε ότι, για το εξάμηνο 2022Α, οι απουσίες λόγω Sars-Cov 2 (Covid-19) που αποδεικνύονται με βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου Kορωνοϊού Covid-19 η οποία εκδίδεται από το www.gov.gr και για χρονικό διάστημα έως 5 ημερών, καταγράφονται στο βιβλίο απουσιών του τμήματος αλλά δεν προσμετρώνται
στο σύνολο των απουσιών των καταρτιζόμενων.

Η βεβαίωση θα αποστέλλεται αποκλειστικά στο email του ΔΙΕΚ Κατερίνης: grammateia@iek-kater.pie.sch.gr