Λειτουργία Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΙΕΚ

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

Νέοι υποψήφιοι εκπαιδευτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Mητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ. Επίσης τα ήδη ενταγμένα στο Μητρώο μέλη έχουν τη δυνατότητα να επικαιροποιήσουν στοιχεία της αίτησή τους.

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ένταξης και επικαιροποίησης θα ανακοινωθεί τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα νωρίτερα.

Οι εκπαιδευτές/τριες στους οποίους έχει ήδη ανατεθεί διδακτικό έργο για το εαρινό εξάμηνο 2022Α θα πρέπει να έχουν την αίτησή τους συνεχώς οριστικοποιημένη, λόγω της δημιουργίας των συμβάσεων του τρέχοντος εξαμήνου.