Ανανέωση εγγραφών για το εαρινό εξάμηνο (2022Α)

Οι καταρτιζόμενοι/νες που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το Α’ ή Γ’ εξάμηνο της ειδικότητάς τους πρέπει να υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονική αίτηση για ανανέωση εγγραφής τους στο Β’ ή Δ’ εξάμηνο (2022Α) αντίστοιχα:

από την Παρασκευή 11/02/2022 έως και την Τετάρτη 16/02/2022.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας του ΔΙΕΚ στο μενού: Γραμματεία-Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης-Καταρτιζόμενος-Ανανέωση εγγραφής στο Β’ ή στο Δ’ εξάμηνο (2022Α).