Ενημέρωση για τις διαδικασίες λήξης και έναρξης των εξαμήνων

Σας ενημερώνουμε ότι μετά το πέρας των τελικών εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου 2021Β δεν θα πραγματοποιούνται μαθήματα μέχρι και την έναρξη του εαρινού εξαμήνου 2022Α που βάσει του κανονισμού είναι στις 16/2/2022. Για τις ακριβείς ημερομηνίες έναρξης των μαθημάτων ανά ειδικότητα θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του ΔΙΕΚ.

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του 2021Β, οι επιτυχόντες/ούσες των Α’ και Γ’ εξαμήνων θα κληθούν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πριν την έναρξη των μαθημάτων του 2022Α να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση ανανέωσης εγγραφής στο Β’ και Δ’ εξάμηνο αντίστοιχα.