Πρόγραμμα τελικών εξετάσεων 2021Β

Οι τελικές εξετάσεις του Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2021 θα πραγματοποιηθούν από 31/01/2022 έως και 07/02/2022 σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.