Ενημέρωση για το πάσο

Προκειμένου για την εφαρμογή της ΚΥΑ (ΦΕΚ 4715/τ. Β΄/12-10-2021) σας ενημερώνουμε ότι, για τη χορήγηση μειωμένου κομίστρου πέραν της 30/11/2021, θα γίνονται δεκτές από τους φορείς οι βεβαιώσεις φοίτησης.

Για την ταυτοποίηση των καταρτιζόμενων, είναι απαραίτητη εκτός από τη βεβαίωση φοίτησης, και η Αστυνομική τους Ταυτότητα/Διαβατήριο.​