Έναρξη λειτουργίας Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης

Νέοι υποψήφιοι εκπαιδευτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο MητρώοΕκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ. Επίσης τα ήδη ενταγμένα στο Μητρώο μέλη έχουν τη δυνατότητα να επικαιροποιήσουν στοιχεία της αίτησή τους.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ένταξης και επικαιροποίησης:
3 Νοεμβρίου 2021 έως και 26 Νοεμβρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.gsae.edu.gr/el/toppress/1709-enarksi-leitourgias-mitroou-ekpaidefton-epaggelmatikis-katartisis