Εγγραφές επιτυχόντων Β’ φάσης (επιλαχόντες & βελτιώσεις)

Σας ενημερώνουμε ότι:

 από σήμερα 28-9-2021 μέχρι και την Παρασκευή 1-10-2021

θα γίνονται οι εγγραφές των επιτυχόντων της Β’ φάσης (επιλαχόντες υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση αλλά δεν έχουν επιλεχθεί κατά την Α’ φάση, καθώς και εγγεγραμμένοι της Α’ φάσης που αιτήθηκαν βελτίωση σε ειδικότητα και το αίτημά τους ικανοποιήθηκε).

Το Δ.ΙΕΚ Κατερίνης θα δέχεται εγγραφές από 1:30 μμ έως 7:30 μμ.

Για τη διαφύλαξη του αγαθού της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό του συγχρωτισμού, όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να φορούν μάσκα. Η βελτίωση σε ειδικότητα γίνεται με απλή αίτηση ενώ οι επιλαχόντες πρέπει να έχουν ήδη έτοιμα (φωτοτυπημένα) τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δηλαδή:

– Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.
– Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής (Απολυτήριο Λυκείου, Απολυτήριο ΕΠΑΛ, κλπ) και όχι πτυχίων ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ)
– Φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών όλων των μοριοδοτούμενων κριτηρίων που ενδεχομένως υπάρχουν, τα οποία είναι: Σχετική προϋπηρεσία, πολυτεκνία/τριτεκνία, μονογονεϊκή οικογένεια
– ΑΜΚΑ  (έντυπο) – Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου). Εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα https://diek.it.minedu.gov.gr