Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ): Προκήρυξη για εισαγωγή αποφοίτων ΙΕΚ με κατατακτήριες εξετάσεις

Από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ξεκινά η πρώτη εφαρμογή του άρθρου 43 του νόμου 4763/2020 (ΦΕΚ Α 254) για το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, για τη δυνατότητα αποφοίτων ΙΕΚ να εισάγονται σε ΑΕΙ με τη διαδικασία των κατατακτηρίων εξετάσεων. Η προκήρυξη: