Ενημέρωση για τον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων

Το Δ.ΙΕΚ Κατερίνης, εναρμονιζόμενο με την εγκύκλιο Κ5/53712/14-05-2021 της ΓΓΕΕΚΔΒΜΝ, σας ενημερώνει για τον τρόπο συνέχισης της κατάρτισης του τρέχοντος εξαμήνου:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1. Τα θεωρητικά μαθήματα (όλων των ειδικοτήτων) θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται με την ισχύουσα εξ αποστάσεως μέθοδο.

2. Τα εργαστηριακά μαθήματα (όλων των ειδικοτήτων) που διενεργούνται σε κλειστούς χώρους, θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται με την ισχύουσα εξ αποστάσεως μέθοδο.

3. Εξαίρεση αποτελούν τα εργαστηριακά μαθήματα των ειδικοτήτων “ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ” και “ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ” τα οποία διενεργούνται σε ανοικτούς χώρους. Αυτά θα ξεκινήσουν την ερχόμενη Δευτέρα 24 Μαΐου τη δια ζώσης κατάρτιση, με την προϋπόθεση ότι μέχρι τότε θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (self-test) σε καταρτιζόμενους και εκπαιδευτές. O έλεγχος αυτός είναι υποχρεωτικός και η βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην κατάρτιση. Θα πρέπει να διενεργείται μία φορά την εβδομάδα, πριν από τη Δευτέρα και έως 24 ώρες πριν από την προσέλευση. Για τις λεπτομέρειες του δια ζώσης προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι και οι εκπαιδευτές των παραπάνω δύο ειδικοτήτων θα ενημερωθούν εντός των επόμενων ημερών με προσωπικό μήνυμα.

Για το υπόλοιπο του εξαμήνου θα επαναξιολογούνται τα υγειονομικά δεδομένα και, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, θα προστεθούν και άλλα εργαστηριακά μαθήματα στη διά ζώσης διαδικασία. Για οτιδήποτε σχετικό θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Και σε αυτό το εξάμηνο οι τελικές εξετάσεις (και επανεξετάσεις) θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως, μέσω εκπόνησης γραπτών εργασιών.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Όλες οι Πρακτικές Ασκήσεις βρίσκονταν σε αναστολή μέχρι τις 17 Μαΐου. Μετά από αυτήν την ημερομηνία είναι δυνατή η συνέχιση όσων είχαν διακοπεί, αλλά και η έναρξη νέων. Οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές θα πρέπει να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ, ώστε να ενημερωθούν για την απαιτούμενη διαδικασία.