Πρόσκληση προς εκπαιδευτές για δήλωση μαθημάτων

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, απευθύνει στα ενταγμένα μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δημοσίων ΙΕΚ, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία κατά το εαρινό εξάμηνο 2021Α.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πύλη εκπαιδευτών του Μητρώου:


Προθεσμία υποβολής:

από Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 έως και Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 15:00

Η πρόσκληση παρατάθηκε μέχρι την Τετάρτη 17/02 και ώρα 18:00