Τελικές εξετάσεις εξαμήνου 2020Β

Σύμφωνα με εγκύκλιο που κοινοποιήθηκε στα Δ.ΙΕΚ, οι τελικές εξετάσεις του τρέχοντος εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως με εκπόνηση γραπτών εργασιών.

Οι καταρτιζόμενοι και οι εκπαιδευτές του Δ.ΙΕΚ Κατερίνης έχουν ήδη ενημερωθεί μέσω προσωπικών μηνυμάτων για τις λεπτομέρειες υλοποίησης της εξεταστικής και τα σχετικά χρονοδιαγράμματα.