Διευκρίνηση σχετικά με το επίδομα των 700 ευρώ

Σας ενημερώνουμε ότι το επίδομα των 700 ευρώ που έχει ανακοινωθεί, δεν αφορά τους σπουδαστές και τους πρακτικά ασκούμενους των ΙΕΚ, αλλά εκείνους που συμμετέχουν σε πρόγραμμα Μαθητείας. Η Μαθητεία είναι πρόγραμμα επιδοτούμενης Πρακτικής και μέχρι σήμερα έχει έναν εξαιρετικά μικρό αριθμό συμμετεχόντων. Στο Δ.ΙΕΚ Κατερίνης δεν υπάρχουν καταρτιζόμενοι σε καθεστώς Μαθητείας.