Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εξετάσεων πιστοποίησης

Ο ΕΟΠΠΕΠ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για 10.805 υποψήφιους που εξετάστηκαν σε 184 ειδικότητες του Θεωρητικού και 180 ειδικότητες Πρακτικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων ΙΕΚ και ΣΕΚ.