Ρυθμίσεις λειτουργίας λόγω COVID-19

Το ΦΕΚ 3780/8-9-2020 καθορίζει τις προσαρμογές στη λειτουργία των ΙΕΚ, που θα ισχύσουν το προσεχές εξάμηνο λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι (καταρτιζόμενοι/εκπαιδευτές) θα πρέπει να το μελετήσουν προσεκτικά.