Δήλωση μαθημάτων από τους εκπαιδευτές

Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και ώρα 15:00, όσοι έχουν ενταχθεί στο νέο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης καλούνται να επιλέξουν τα επιθυμητά μαθήματα ανά Δ.ΙΕΚ και ειδικότητα, για ανάθεση διδακτικού έργου κατά το χειμερινό εξάμηνο 2020Β.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα μέλη του μητρώου θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στη σχετική πλατφόρμα: