Ολοκληρώθηκε ο διοικητικός έλεγχος του μητρώου εκπαιδευτών

Με ανακοίνωσή της η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε ο διοικητικός έλεγχος των ηλεκτρονικών αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο μητρώο εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης.
Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές μπορούν να εισέρχονται με τους κωδικούς τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μητρώου και να ενημερώνονται για την αίτησή τους.


Τυχόν ενστάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας,

μέχρι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και ώρα 3:00 μμ.